OBIEKT - TKANINA ARTYSTYCZNA

(fragment Aneksu dyplomowego)
Autor: Norbert Kotwicki

Prezentowana praca jest wynikiem nagromadzenia emocji związanych z zetknięciem z nową dla mnie estetyką jaką jest tkanina artystyczna. To autonomiczne dzieło sztuki, za jakie uważa się tkaninę, zainspirowało mnie do stworzenia instalacji, formy, która dostarczyła mi w procesie twórczym wyjątkowej satysfakcji, zaś sam proces okazał się czystą artystyczną wolnością, nie ograniczoną od uwarunkowań użytkowych, estetycznych i warsztatowych. Ta kreacja autorska, a raczej eksperyment jest rezultatem obserwacji świata zewnętrznego, otoczenia, a także poszukiwań pewnych rozwiązań kompozycyjnych i materiałowych. Prezentowana praca składa się z sześciu „obrazów” stanowiących jednolitą bryłę przestrzenną, traktującą raczej symbolicznie tkaninę, włókno czy splot. Pracę cechuje moja fascynacja formą rzeźbiarską i geometryzującym porządkiem. Ponadto odejście od historyzmu i ornamentyki, duch modernistyczny oraz skłanianie się ku własnej interpretacji zjawiska.
Pracownia złotnicza i projektowania biżuterii
PRAWA AUTORSKIE
1. Teksty, filmy, zdjęcia i grafika oraz prezentowane wzory, projekty i prace stanowią wyłączną własność Pracowni Złotniczej Norberta Kotwickiego oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
2. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW) jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody Norberta Kotwickiego (lub Anny i Norberta Kotwickich).