Pierścionek „Słońce” (srebro, bursztyn),  Międzynarodowe Biennale Bursztynu we Fromborku, rok 2007.  Autor: Norbert Kotwicki
Broszka (srebro, bursztyn). Autor: Norbert Kotwicki
Każdy wytwórca przedmiotów z metali szlachetnych posiada indywidualny znak imienny - tzw. imiennik, który podlega obowiązkowi uzgodnienia i ewidencjonowania we właściwych terytorialnie okręgowych urzędach probierczych. Złotnicy, artyści, wytwórcy biżuterii mają obowiązek umieszczania takiego znaku na wyrobach wprowadzanych do obrotu handlowego. Znak imienny pozwala na identyfikację wytwórcy . Polskie prawo probiercze reguluje także obowiązek cechowania wyrobów z metali szlachetnych.

Wizerunki polskich cech probierczych znajdziesz na stronie: http://www.gum.gov.pl/media/115950/tabela_cech_polska.pdf
Obrączki (białe złoto). Wzór proponowany przez klienta. Współautor: Norbert Kotwicki
Wisior (bursztyn z inkluzją, srebro). Autor: Norbert Kotwicki
Imiennik wytwórcy, cecha probiercza nr 3 dla złota pr. 0,585 oraz cecha dodatkowa dla złota.
Wizerunek imiennika Norberta Kotwickiego                            
wróć na górę
Pracownia złotnicza i projektowania biżuterii
PRAWA AUTORSKIE
1. Teksty, filmy, zdjęcia i grafika oraz prezentowane wzory, projekty i prace stanowią wyłączną własność Pracowni Złotniczej Norberta Kotwickiego oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
2. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW) jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody Norberta Kotwickiego (lub Anny i Norberta Kotwickich).