Norbert Kotwicki
Biżuteria modernistyczna
Pracownia Złotnicza

Norbert Kotwicki

ur. 26 sierpnia 1970 r. we Wrocławiu.
Mistrz złotnik-jubiler, artysta plastyk, designer


Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi na wydziale wzornictwa. Specjalizacja z projektowania biżuterii. Dyplomant magisterski dr. Piotra Cieciury. Doktorant Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Pracownia Form Złotniczych prof. Andrzeja Bossa

Norbert Kotwicki, z zamiłowania rysownik, terminował w zakładzie złotniczym pod okiem mistrza w latach 1986-1989. Będąc już czeladnikiem zdobywał kolejne doświadczenie zawodowe pobierając lekcje u grawera. Uczestniczył w kursach i warsztatach branżowych. Obecnie, mistrz w rzemiośle złotnictwo-jubilerstwo przekazuje tajniki sztuki złotniczej, wiedzę i wrażliwość plastyczną kolejnemu pokoleniu.

Powołany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu do funkcji z-cy przewodniczącego komisji złotniczo-jubilerskiej w sprawie egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego i sprawdzającego. Należy też do Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Norbert Kotwicki jest uczestnikiem wielu wystaw i konkursów w Polsce i zagranicą. Jego prace znajdują się w stałej ekspozycji Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz kolekcjach prywatnych.

Zdobył Pierwszą Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Złotniczej „Brylant/Brylart” w 2008 roku oraz Nagrodę Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych w konkursie Prezentacje 2011. Studia magisterskie w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi ukończył z Wyróżnieniem Dziekana Wydziału Wzornictwa.

Jako artysta, dzielę się z odbiorcą tym, co cenię w swoich pracach najbardziej: emocjami towarzyszącymi procesowi produkcji, począwszy od projektu do wyrobu finalnego. W pracach tych łączę zamiłowanie do sztuk plastycznych z tradycyjnym rzemiosłem tworząc małe formy rzeźbiarskie, których estetykę opisuje nowatorstwo, prostota i ekspresja.

Norbert Kotwicki
wróć na górę
Wisior (bursztyn, srebro). Autor: Norbert Kotwicki
Pracownia Złotnicza
Wisior (bursztyn z inkluzją, srebro). Autor: Norbert Kotwicki
Pracownia złotnicza i projektowania biżuterii
PRAWA AUTORSKIE
1. Teksty, filmy, zdjęcia i grafika oraz prezentowane wzory, projekty i prace stanowią wyłączną własność Pracowni Złotniczej Norberta Kotwickiego oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
2. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW) jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody Norberta Kotwickiego (lub Anny i Norberta Kotwickich).